"Design Bureau Klimova" - komplexy "PROMETHEUS" pro ziskani kapalneho paliva z ruznych druhu surovin a odpaduPro ty, kteri nechteji kupovat drahe palivo


ODDELENI KONZULTACI na mini-tovarnach
E-mail:
klimovigor54@gmail.com
CENIK pro rostliny PROMETHEUS-FARMER
Motorova nafta, benzin a plyn pro doplnovani paliva se dostanou do modularnich zavodu "PROMETHEUS" Klimov.
Z pevnych surovin: komunalni odpad, uhli, raselina, drevni odpad. Z tekutych surovin: olej, mazut, ropny kal, odpadni olej.
Nase mini tovarny roboty novinkou stoleti: hledame prodejce ve vsech zemich sveta. Udelej svou planetu cistou a uspesnou.
Realizujeme: zarizeni na vyrobu odpadnich pyrolyz, odparovaci zarizeni pro ruzne kapaliny, vakuove sorpcni cistici zarizeni na pohonne hmoty, krekry pro tezke ropy, spalovaci pece, vakuove destilacni zarizeni, hangarni rostliny, zarizeni na obnovu vrtu, ropne pyrolyzy, katalyticke krakovani jednotek dehtu, odsolovace morske vody.

Календарь на 2017 год проведения выставок и демонстрации работы установок разработанных в КБ Климова.

2-3 февраля Работа мини-завода "ПРОМЕТЕЙ" по получению дизельного топлива из отработанного моторного масла. Используются в составе мини-завода "ПРОМЕТЕЙ" секции "МАЛЫШ" крекинга, испарения, сорбции.
16-17 февраля Закрытая демонстрация технологического процесса по получению базового масла из мазута и отработанного масла.
23-24 марта Работа мини-завода по получению базового масла из мазута.
13-14 апреля Работа мини-завода по переработке смеси древесных отходов и мазута в дизельное топливо.
Работа секции испарения «МАЛЫШ».
11-12 мая Работа мини-НПЗ "Star-10" производительностью 10 тонн нефти в сутки.
Работа мини-завода по получению базового масла из отработанного масла.
1-2 июня Работа мини-завода по переработке угля в электроэнергию и жидкое топливо.
22-23 июня Работа НПЗ производительностью 10 тонн нефти в сутки.
Работа мини-завода по получению базового масла из отработанного моторного масла.
1-2 июля Запуск в эксплуатацию завода «ПРОМЕТЕЙ-ГСМ-50» (code 1206) производственной мощностью 50 тонн в сутки муниципальных отходов в топливо разных сортов состоится 1 июля 2017 года по адресу: Canada, Diamond F C Inc, 60 Rayette Rd, Concord, ON L4K 2G4.
13-14 июля Работа мини-завода по переработке мусора в электроэнергию и жидкое топливо.
3-4 августа Работа мини-завода по получению базового масла из мазута.
24-25 августа Работа мини-завода по переработке отработанных шин в электроэнергию и жидкое топливо.
14-15 сентября Работа НПЗ производительностью 10 тонн нефти в сутки.
Работа мини-завода по получению базового масла из отработанного масла.
5-6 октября Работа мини-завода по переработке смеси древесных отходов и мазута в дизельное топливо.
26-27 октября Работа мини-завода по переработке угля в электроэнергию и жидкое топливо.
перенесено Работа мини-завода по переработке мусора в электроэнергию и жидкое топливо.
перенесено Работа мини-завода по переработке отработанных шин в электроэнергию и жидкое топливо.

Показательный демонстрационный полигон КБ Климова в г. Кемерово (Россия).

MATERIALY NA DOWNLOADING


KATALOG VYVOJE
<< stahnout. pdf. >>

CENIK pro zarizeni na upravu odpadu
<< stahnout. pdf. >>

CENIK pro vyparniky ropy a mini-rafinerii
<< stahnout. pdf. >>

CENIK pro rostliny praskani topneho oleje v motorove nafte
<< stahnout. pdf. >>

CENIK pro rostliny na regeneraci pouzitych oleju v zakladnim oleji
<< stahnout. pdf. >>

PYROLYZNI ZARIZENI A ZARIZENI PRO ODPADY "KB KLIMOVA"


Zarizeni na pyrolyzu odpadu FERMER
Zarizeni pyrolyzy odpadu "FERMER".


Modularni zarizeni na zpracovani odpadu PROMETEY KB Klimova
Modularni zarizeni na zpracovani odpadu "PROMETHEUS-FERMER".


Montovane vykresy rostlin PROMETHEUS KB Klimova
Vykresy PROMETHEUS-FERMER.


СЕКЦИИ ИСПАРЕНИЯ,
МИНИ-НПЗ "КБ КЛИМОВА"


Destilacni jednotka PROMETHEUM Spodni vyparnik KI-1 elektro
Vyparnik ropy "KI-1 electro",
(code101).

VIDEO


Mini-rafinerie Odparovaci cast TOT pro palivo a mazadla
Mini-rafinerie Odparovaci cast "Drobna" pro prijem paliva a maziv (code105).
VIDEO


Modularni odparovaci jednotka Starlet-1 pro atmosferickou frakcionaci olejovych tekutin
Modularni odparovaci jednotka "Starlet-1" pro atmosferickou frakcionaci kapalin obsahujicich olej (code201).


Blok vakuoveho sorpcniho cisteni paliv
Blok vakuoveho sorpcniho cisteni paliv
(code701-702).


ZARIZENI PRO ZACHOVANI TEZKYCH VYROBKU "KB KLIMOVA"


Instalace trhlin PROMETHEUS
INSTALACE KRYTI "PROMETHEUS"
(code417).


ROSTLINY PRO ZISKANI OLEJU "KB KLIMOVA"


Tovarna prumyslovych oleju KB Klimova PROMETHEUS-OIL rady 3000
Завод промышленных масел КБ Климова "ПРОМЕТЕЙ-ОЙЛ"
(серия 3000)


Zarizeni PROMETHEUS-OM pro regeneraci pouzitych motorovych oleju
Zarizeni "PROMETHEUS-OM" pro regeneraci pouzitych motorovych oleju.
(rady 2200)


PLANT
PLANT "PROMETHEUS-M" pro ziskani zakladniho oleje z topneho oleje.
(rady 2300)


Spalovny komunalniho odpadu "Butovka"


Spalovny komunalniho odpadu
Spalovny komunalniho odpadu "Butovka"