"Design Bureau Klimova" - complexe "PROMETHEUS" pentru ob?inerea combustibilului lichid din diferite tipuri de materii prime ?i de?euriPentru cei care nu doresc sa cumpere combustibil scump


DEPARTAMENTUL DE CONSULTARI privind mini-fabricile
E-mail:
klimovigor54@gmail.com
LISTA DE PRETURI pentru plantele PROMETHEUS-FARMER
Combustibilul pe baza de combustibil, benzina ?i gazul pentru realimentarea autoturismelor se afla la centrala modulara "PROMETHEUS" Klimov.
Din materii prime solide: de?euri municipale, carbune, turba, de?euri de lemn. Din materii prime lichide: ulei, maz, namol de ulei, ulei uzat.
Noile noastre fabrici de robo?i noutate ale secolului: cautam dealeri in toate ?arile lumii. Face?i-va planeta pura ?i de succes.
Realizam: instala?ii de piroliza a de?eurilor, instala?ii de evaporare pentru diverse lichide, instala?ii de cura?are cu absorb?ie in vid pentru combustibili, brichete de petrol grele, cuptoare de incinerare, instala?ii de distilare in vid, hangare de plante, instala?ii de restaurare a namolului de foraj, instala?ii de piroliza a namolului, unita?i de cracare catalitica a gudronului, desalinizoare de apa de mare.

PROIECT "PROMETHEUS" - primirea de de?euri ?i minerale de produse petroliere lichide.


Schemele tehnologice ale KB Klimov privind ob?inerea combustibilului de inalta calitate >>CITI?I ACEASTA<<

Acesta este modul in care arata gunoi urbane inainte de a deveni "aur negru", apoi in motorina.

Aceasta este cantitatea de gunoi urbane de care ave?i nevoie pentru a ob?ine un litru de ulei sintetic u?or. Uleiul u?or, care con?ine pana la 80% din distilatul diesel.

Acum peste tot prefera sa se sapa in astfel de gunoi in haldele de gunoi ?i sa nu se recicleze. ?i, de fapt, 10 kilograme de gunoi pe zi - ?i un apartament este complet alimentat cu electricitate ?i caldura.

Pana in prezent, 1 tona de gunoi poate aduce procesorului 500 de dolari din venitul net. Imagina?i-va ce face un mic ora? cu o popula?ie de 200.000 de locuitori, ingropand zilnic 1000 tone de de?euri pe depozitele de de?euri. Locuitorii acestui ora? arunca zilnic 500.000 de dolari.

CITI?I MAI MULTE >>>

"POTRAM" COMPLEXEAZA DECIZIA GLOBALA PRIVIND TRANSFORMAREA DE?EURILOR

Avantajul complexului "POTRAM" este relativul sau "omnivor". In plus fa?a de de?eurile solide, carbuni, turba, namol de ulei, de?euri de lemn, uleiuri industriale ?i industriale uzate, spalatorii de cisterne, lemn, de?euri de lemn, lignina, celuloza, de?euri agricole, ?i?ei, pacura greu, distilate grele ulei, asfalt, bitum, pneuri uzate, de?euri de hartie, namol de epurare.

CITI?I MAI MULTE >>>


Toate tipurile de complexe "POTRAM" destinate prelucrarii ?i prelucrarii de?eurilor de produse comercializate.

Complexe "POTRAM" pentru prelucrarea de?eurilor.

Plante "PROMETHEUS-FARMER" pentru prelucrarea de?eurilor agricole. >>>CITI?I MAI MULTE<<<

Complexe "POTRAM" pentru procesarea de?eurilor solide. >>>CITI?I MAI MULTE<<<

Complexe "POTRAM" pentru prelucrarea carbunelui brun de calciu cu con?inut scazut de calorii.>>>CITI?I MAI MULTE<<<

Complexe "POTRAM" pentru prelucrarea turbei.>>>CITI?I MAI MULTE<<<

Fabrica "PROMETEY" pentru prelucrarea de?eurilor de lemn (lignina) in combustibil ?i lubrifian?i(code 1200/03). >>>CITI?I MAI MULTE<<<

Complexe "POTRAM" pentru prelucrarea pneurilor ?i a cauciucului. >>>CITI?I MAI MULTE<<<

Комплексы "POTRAM" по переработке нефтешламов. >>>CITI?I MAI MULTE<<<

Complexe "POTRAM" pentru primirea de produse comercializabile.

Complexe „POTRAM“ pentru ob?inerea de combustibil. >>>CITI?I MAI MULTE<<<

Complexe "POTRAM" pentru producerea de pelete de cocs. >>>CITI?I MAI MULTE<<<

Uzina "PROMETHEUS" pentru produc?ia de gaze (seria 1400) >>>CITI?I MAI MULTE<<<

Planta "Prometheus" pentru generarea energiei electrice (seria 1500) >>>CITI?I MAI MULTE<<<

Complexe specializate "POTRAM".

Complexe "POTRAM" pentru prelucrarea uleiurilor uzate, pacura, produse petroliere grele in motorina. >>>CITI?I MAI MULTE<<<

Fabrica de uleiuri industriale Klimov Design Bureau "PROMETHEID-OIL" (seria 3000). >>>CITI?I MAI MULTE<<<

MATERIALE PENTRU DOWNLOADING


CATALOG DE DEZVOLTARE
<< descarcare. pdf. >>

Lista de preturi pentru instalatiile de tratare a deseurilor
<< descarcare. pdf. >>

LISTA DE PRETURI pentru evaporatoare de ulei si mini-rafinarii
<< descarcare. pdf. >>

LISTA PRIETELOR pentru instala?iile de cracare a pacurii in motorina
<< descarcare. pdf. >>

Lista de preturi pentru plante pentru regenerarea uleiurilor uzate in ulei de baza
<< descarcare. pdf. >>

INSTALA?II DE PIROLIZA ?I PLANURI DE PRODUC?IE A DE?EURILOR "KB KLIMOVA"


De?eurile de plante de piroliza FERMER
De?eurile de plante de piroliza FERMER.


Sta?ii modulare de procesare a de?eurilor PROMETEY KB Klimova
Sta?ii modulare de procesare a de?eurilor "PROMETHEUS-FERMER".


Planurile de planuri ale proiectului PROMETEY KB Klimova
Planurile de planuri ale proiectului PROMETEY KB Klimova.


SEC?IUNILE DE EVAPORARE,
MINI-rafinarie "KB KLIMOVA"


Unitate de distilare PROMETHEUM Vaporizator de fund KI-1 electro
Evaporator de materii prime petroliere "KI-1 electro",
(code101).

VIDEO


Mini-rafinarie Sec?iunea de evaporare a TOT pentru combustibil ?i lubrifian?i
Mini-rafinarie Sec?iunea de evaporare "Tiny" pentru primirea combustibilului ?i lubrifian?ilor (code105).
VIDEO


Unitate de evaporare modulara Starlet-1 pentru frac?ionarea atmosferica a fluidelor uleioase
Unitate de evaporare modulara "Starlet-1" pentru frac?ionarea atmosferica a lichidelor care con?in ulei (code201).


Bloc de cura?are cu sorb?ie in vid a combustibililor
Bloc de cura?are cu sorb?ie in vid a combustibililor
(code701-702).


FACILITA?I PENTRU CRACAREA PRODUSELOR ULEI "KB KLIMOVA"


Instalarea cracarii PROMETHEUS
INSTALAREA CRACIUNII "PROMETHEUS"
(code417).


PLANTE PENTRU OB?INEREA ULEIULUI "KB KLIMOVA"


Fabrica de uleiuri industriale KB Klimova PROMETHEUS-OIL serie 3000
Fabrica de uleiuri industriale KB Klimova "PROMETHEUS-OIL"
(serie 3000)


Plant PROMETHEUS-OM pentru regenerarea uleiurilor de motor uzate
Plant "PROMETHEUS-OM" pentru regenerarea uleiurilor de motor uzate.
(serie 2200)


PLANT
PLANT "PROMETHEUS-M" pentru ob?inerea uleiului de baza din pacura.
(serie 2300)


Incineratoare pentru de?euri menajere "Butovka"


Incineratoare pentru de?euri menajere
Incineratoare pentru de?euri menajere "Butovka"