"Design Bureau Klimova" - kompleksy "PROMETHEUS" do pozyskiwania cieklego paliwa z roznych rodzajow surowcow i odpadowDla tych, ktorzy nie chca kupowac drogiego paliwa


ZAKLAD KONSULTACJI na mini fabrykach
E-mail:
klimovigor54@gmail.com
CENNIK dla zakladow PROMETHEUS-FARMER
Olej napedowy, benzyna i gaz do tankowania samochodow trafiaja do modulowej fabryki "PROMETHEUS" biura projektowego Klimov. Dziewczyna Z trwalych surowcow: odpady komunalne, wegiel, torf, odpady drewniane. Z plynnych surowcow: olej, mazut, szlam olejowy, olej odpadowy. Dziewczyna Nasze mini fabryke robots nowosc stulecia: szukamy dealerow we wszystkich krajach swiata. Uczyn swoja planete czysta i udana.
Realizujemy: instalacje do pirolizy odpadow, urzadzenia do odparowywania roznych cieczy, instalacje do oczyszczania sorpcji prozniowej do paliw, krakersy z ciezkimi olejami, piece do spalania, instalacje do destylacji prozniowej, hangary na rosliny, instalacje do odzyskiwania pluczki wiertniczej, instalacje pirolizy szlamu naftowego, urzadzenia do krakingu katalitycznego na smole, chwytacze oleju, odsalacze wody morskiej.

Календарь на 2017 год проведения выставок и демонстрации работы установок разработанных в КБ Климова.

2-3 февраля Работа мини-завода "ПРОМЕТЕЙ" по получению дизельного топлива из отработанного моторного масла. Используются в составе мини-завода "ПРОМЕТЕЙ" секции "МАЛЫШ" крекинга, испарения, сорбции.
16-17 февраля Закрытая демонстрация технологического процесса по получению базового масла из мазута и отработанного масла.
23-24 марта Работа мини-завода по получению базового масла из мазута.
13-14 апреля Работа мини-завода по переработке смеси древесных отходов и мазута в дизельное топливо.
Работа секции испарения «МАЛЫШ».
11-12 мая Работа мини-НПЗ "Star-10" производительностью 10 тонн нефти в сутки.
Работа мини-завода по получению базового масла из отработанного масла.
1-2 июня Работа мини-завода по переработке угля в электроэнергию и жидкое топливо.
22-23 июня Работа НПЗ производительностью 10 тонн нефти в сутки.
Работа мини-завода по получению базового масла из отработанного моторного масла.
1-2 июля Запуск в эксплуатацию завода «ПРОМЕТЕЙ-ГСМ-50» (code 1206) производственной мощностью 50 тонн в сутки муниципальных отходов в топливо разных сортов состоится 1 июля 2017 года по адресу: Canada, Diamond F C Inc, 60 Rayette Rd, Concord, ON L4K 2G4.
13-14 июля Работа мини-завода по переработке мусора в электроэнергию и жидкое топливо.
3-4 августа Работа мини-завода по получению базового масла из мазута.
24-25 августа Работа мини-завода по переработке отработанных шин в электроэнергию и жидкое топливо.
14-15 сентября Работа НПЗ производительностью 10 тонн нефти в сутки.
Работа мини-завода по получению базового масла из отработанного масла.
5-6 октября Работа мини-завода по переработке смеси древесных отходов и мазута в дизельное топливо.
26-27 октября Работа мини-завода по переработке угля в электроэнергию и жидкое топливо.
перенесено Работа мини-завода по переработке мусора в электроэнергию и жидкое топливо.
перенесено Работа мини-завода по переработке отработанных шин в электроэнергию и жидкое топливо.

Показательный демонстрационный полигон КБ Климова в г. Кемерово (Россия).

MATERIALY DO POBRANIA


KATALOG ROZWOJU
<< pobierz. pdf. >>

CENNIK dla zakladow utylizacji odpadow
<< pobierz. pdf. >>

CENNIK dla parownikow oleju i mini rafinerii
<< pobierz. pdf. >>

CENNIK dla zakladow krakowania oleju opalowego w oleju napedowym
<< pobierz. pdf. >>

CENNIK dla instalacji do regeneracji zuzytych olejow w oleju bazowym
<< pobierz. pdf. >>

INSTALACJE PYROLIZY I ODPADY ROSLINNE "KB KLIMOVA"


Zaklady pirolizy odpadow FERMER
Instalacje pirolizy odpadow "FERMER".


Modulowe zaklady przetwarzania odpadow PROMETEY KB Klimova
Modulowe zaklady przetwarzania odpadow "PROMETHEUS-FERMER".


Rysunki ukladow roslin PROMETHEUS KB Klimova
Rysunki roslin roslin "PROMETHEUS-FERMER".


СЕКЦИИ ИСПАРЕНИЯ,
МИНИ-НПЗ "КБ КЛИМОВА"


Jednostka destylacyjna PROMETHEUM Spryskiwacz dolny KI-1 electro
Parownik surowcow naftowych "KI-1 electro",
(code101).

WIDEO


Mini-rafineria Sekcja parowania TOT dla paliwa i smarow
Mini-rafineria Sekcja parowania "Tiny" do odbioru paliwa i smarow (code105).
WIDEO


Modulowa jednostka odparowania Starlet-1 do atmosferycznego frakcjonowania olejowych plynow
Modulowa jednostka odparowujaca "Starlet-1" do atmosferycznego frakcjonowania plynow zawierajacych olej (code201).


Блок вакуумной сорбционной очистки топлив
Blok sorpcji prozniowej paliw
(code701-702).


OBIEKTY DO PEKNIECIA HEAVY OIL PRODUCTS "KB KLIMOVA"


Instalowanie pekniec PROMETHEUS
INSTALACJA PEKNIECIA "PROMETHEUS"
(code417).


ROSLINY OTRZYMUJACE OLEJE "KB KLIMOVA"


Fabryka olejow przemyslowych KB Klimova PROMETHEUS-OIL seria 3000
Fabryka olejow przemyslowych KB Klimova "PROMETHEUS-OIL"
(seria 3000)


Sadza PROMETHEUS-OM do regeneracji zuzytych olejow silnikowych
Instalacja "PROMETHEUS-OM" do regeneracji zuzytych olejow silnikowych.
(seria 2200)


ROSLIN
ROSLIN "PROMETHEUS-M" do uzyskiwania oleju bazowego z oleju opalowego.
(seria 2300)


Spalarnie odpadow komunalnych "Butovka"


Spalarnie odpadow komunalnych
Spalarnie odpadow komunalnych "Butovka"