"Design Bureau Klimova" - complexe "PROMETHEUS" pentru ob?inerea combustibilului lichid din diferite tipuri de materii prime ?i de?euriPentru cei care nu doresc sa cumpere combustibil scump


DEPARTAMENTUL DE CONSULTARI privind mini-fabricile
E-mail:
klimovigor54@gmail.com
LISTA DE PRETURI pentru plantele PROMETHEUS-FARMER
Combustibilul pe baza de combustibil, benzina ?i gazul pentru realimentarea autoturismelor se afla la centrala modulara "PROMETHEUS" Klimov.
Din materii prime solide: de?euri municipale, carbune, turba, de?euri de lemn. Din materii prime lichide: ulei, maz, namol de ulei, ulei uzat.
Noile noastre fabrici de robo?i noutate ale secolului: cautam dealeri in toate ?arile lumii. Face?i-va planeta pura ?i de succes.
Realizam: instala?ii de piroliza a de?eurilor, instala?ii de evaporare pentru diverse lichide, instala?ii de cura?are cu absorb?ie in vid pentru combustibili, brichete de petrol grele, cuptoare de incinerare, instala?ii de distilare in vid, hangare de plante, instala?ii de restaurare a namolului de foraj, instala?ii de piroliza a namolului, unita?i de cracare catalitica a gudronului, desalinizoare de apa de mare.

Misiunea Klimov Design Bureau de prelucrare a de?eurilor in combustibil pentru motoare

OOO Klimov Design Bureau (INN 4205312946 Rusia, Kemerovo, www.potram.ru) creeaza instala?ii de prelucrare ?i complexe pe principiul "de la mic la mare". La baza tuturor proiectelor se afla sec?iunile "KID". Sec?iunea "BABY" - este o unitate de dimensiuni unificate care indepline?te o func?ie specifica a unui proces tehnologic specific, o anumita caramida LEGO. Orice proces tehnologic dezvoltat, avem un set de instala?ii unificate, dintre care mini-instala?iile "PROMETHEUS" sunt asamblate. Mini-instala?ia realizeaza un proces tehnologic specific, de regula, un proces de baza. Din mini-fabricile "PROMETHEUS" se formeaza complexele de produc?ie "POTRAM". Complexe POTRAM - o produc?ie pe scara larga, executata intr-o performan?a mini-dimensionala. Scopul complexului "POTRAM" este de a ob?ine un anumit produs de marfa dintr-o materie prima specifica. Scalarea capacita?ii de produc?ie a complexelor POTRAM se realizeaza datorita introducerii unor instala?ii suplimentare de produc?ie "PROMETEY" pe amplasamentul industrial. Plantele "PROMETHEUS" sunt concepute pentru o anumita specializare, ca op?iune: pentru materii prime (gunoi municipal, carbune, turba, placi) ?i pentru produsul final (cocs, combustibil ?i lubrifian?i, electricitate).

Deoarece marimea de baza a sec?iunii "TOT" este aleasa astfel incat sa poata fi livrata la locul de asamblare al fabricii PROMETHEUS sau al complexului POTRAM folosind containere maritime ?i feroviare interna?ionale. Acest lucru face ca fabricile ?i complexele sa lanseze rapid obiecte oriunde in lume.

Oficiul de proiectare Klimova dezvolta complexe lansate rapid sub egida proiectului "PROMETHEUS". Proiectul "PROMETHEUS" este dezvoltarea unui constructor petrochimic de la un tonaj mic la o produc?ie la scara larga.

MATERIALE PENTRU DOWNLOADING


CATALOG DE DEZVOLTARE
<< descarcare. pdf. >>

Lista de preturi pentru instalatiile de tratare a deseurilor
<< descarcare. pdf. >>

LISTA DE PRETURI pentru evaporatoare de ulei si mini-rafinarii
<< descarcare. pdf. >>

LISTA PRIETELOR pentru instala?iile de cracare a pacurii in motorina
<< descarcare. pdf. >>

Lista de preturi pentru plante pentru regenerarea uleiurilor uzate in ulei de baza
<< descarcare. pdf. >>

INSTALA?II DE PIROLIZA ?I PLANURI DE PRODUC?IE A DE?EURILOR "KB KLIMOVA"


De?eurile de plante de piroliza FERMER
De?eurile de plante de piroliza FERMER.


Sta?ii modulare de procesare a de?eurilor PROMETEY KB Klimova
Sta?ii modulare de procesare a de?eurilor "PROMETHEUS-FERMER".


Planurile de planuri ale proiectului PROMETEY KB Klimova
Planurile de planuri ale proiectului PROMETEY KB Klimova.


SEC?IUNILE DE EVAPORARE,
MINI-rafinarie "KB KLIMOVA"


Unitate de distilare PROMETHEUM Vaporizator de fund KI-1 electro
Evaporator de materii prime petroliere "KI-1 electro",
(code101).

VIDEO


Mini-rafinarie Sec?iunea de evaporare a TOT pentru combustibil ?i lubrifian?i
Mini-rafinarie Sec?iunea de evaporare "Tiny" pentru primirea combustibilului ?i lubrifian?ilor (code105).
VIDEO


Unitate de evaporare modulara Starlet-1 pentru frac?ionarea atmosferica a fluidelor uleioase
Unitate de evaporare modulara "Starlet-1" pentru frac?ionarea atmosferica a lichidelor care con?in ulei (code201).


Bloc de cura?are cu sorb?ie in vid a combustibililor
Bloc de cura?are cu sorb?ie in vid a combustibililor
(code701-702).


FACILITA?I PENTRU CRACAREA PRODUSELOR ULEI "KB KLIMOVA"


Instalarea cracarii PROMETHEUS
INSTALAREA CRACIUNII "PROMETHEUS"
(code417).


PLANTE PENTRU OB?INEREA ULEIULUI "KB KLIMOVA"


Fabrica de uleiuri industriale KB Klimova PROMETHEUS-OIL serie 3000
Fabrica de uleiuri industriale KB Klimova "PROMETHEUS-OIL"
(serie 3000)


Plant PROMETHEUS-OM pentru regenerarea uleiurilor de motor uzate
Plant "PROMETHEUS-OM" pentru regenerarea uleiurilor de motor uzate.
(serie 2200)


PLANT
PLANT "PROMETHEUS-M" pentru ob?inerea uleiului de baza din pacura.
(serie 2300)


Incineratoare pentru de?euri menajere "Butovka"


Incineratoare pentru de?euri menajere
Incineratoare pentru de?euri menajere "Butovka"