"Design Bureau Klimova" - complexe "PROMETHEUS" pentru ob?inerea combustibilului lichid din diferite tipuri de materii prime ?i de?euriPentru cei care nu doresc sa cumpere combustibil scump


DEPARTAMENTUL DE CONSULTARI privind mini-fabricile
E-mail:
klimovigor54@gmail.com
LISTA DE PRETURI pentru plantele PROMETHEUS-FARMER
Combustibilul pe baza de combustibil, benzina ?i gazul pentru realimentarea autoturismelor se afla la centrala modulara "PROMETHEUS" Klimov.
Din materii prime solide: de?euri municipale, carbune, turba, de?euri de lemn. Din materii prime lichide: ulei, maz, namol de ulei, ulei uzat.
Noile noastre fabrici de robo?i noutate ale secolului: cautam dealeri in toate ?arile lumii. Face?i-va planeta pura ?i de succes.
Realizam: instala?ii de piroliza a de?eurilor, instala?ii de evaporare pentru diverse lichide, instala?ii de cura?are cu absorb?ie in vid pentru combustibili, brichete de petrol grele, cuptoare de incinerare, instala?ii de distilare in vid, hangare de plante, instala?ii de restaurare a namolului de foraj, instala?ii de piroliza a namolului, unita?i de cracare catalitica a gudronului, desalinizoare de apa de mare.

Календарь на 2017 год проведения выставок и демонстрации работы установок разработанных в КБ Климова.

2-3 февраля Работа мини-завода "ПРОМЕТЕЙ" по получению дизельного топлива из отработанного моторного масла. Используются в составе мини-завода "ПРОМЕТЕЙ" секции "МАЛЫШ" крекинга, испарения, сорбции.
16-17 февраля Закрытая демонстрация технологического процесса по получению базового масла из мазута и отработанного масла.
23-24 марта Работа мини-завода по получению базового масла из мазута.
13-14 апреля Работа мини-завода по переработке смеси древесных отходов и мазута в дизельное топливо.
Работа секции испарения «МАЛЫШ».
11-12 мая Работа мини-НПЗ "Star-10" производительностью 10 тонн нефти в сутки.
Работа мини-завода по получению базового масла из отработанного масла.
1-2 июня Работа мини-завода по переработке угля в электроэнергию и жидкое топливо.
22-23 июня Работа НПЗ производительностью 10 тонн нефти в сутки.
Работа мини-завода по получению базового масла из отработанного моторного масла.
1-2 июля Запуск в эксплуатацию завода «ПРОМЕТЕЙ-ГСМ-50» (code 1206) производственной мощностью 50 тонн в сутки муниципальных отходов в топливо разных сортов состоится 1 июля 2017 года по адресу: Canada, Diamond F C Inc, 60 Rayette Rd, Concord, ON L4K 2G4.
13-14 июля Работа мини-завода по переработке мусора в электроэнергию и жидкое топливо.
3-4 августа Работа мини-завода по получению базового масла из мазута.
24-25 августа Работа мини-завода по переработке отработанных шин в электроэнергию и жидкое топливо.
14-15 сентября Работа НПЗ производительностью 10 тонн нефти в сутки.
Работа мини-завода по получению базового масла из отработанного масла.
5-6 октября Работа мини-завода по переработке смеси древесных отходов и мазута в дизельное топливо.
26-27 октября Работа мини-завода по переработке угля в электроэнергию и жидкое топливо.
перенесено Работа мини-завода по переработке мусора в электроэнергию и жидкое топливо.
перенесено Работа мини-завода по переработке отработанных шин в электроэнергию и жидкое топливо.

Показательный демонстрационный полигон КБ Климова в г. Кемерово (Россия).

MATERIALE PENTRU DOWNLOADING


CATALOG DE DEZVOLTARE
<< descarcare. pdf. >>

Lista de preturi pentru instalatiile de tratare a deseurilor
<< descarcare. pdf. >>

LISTA DE PRETURI pentru evaporatoare de ulei si mini-rafinarii
<< descarcare. pdf. >>

LISTA PRIETELOR pentru instala?iile de cracare a pacurii in motorina
<< descarcare. pdf. >>

Lista de preturi pentru plante pentru regenerarea uleiurilor uzate in ulei de baza
<< descarcare. pdf. >>

INSTALA?II DE PIROLIZA ?I PLANURI DE PRODUC?IE A DE?EURILOR "KB KLIMOVA"


De?eurile de plante de piroliza FERMER.


Sta?ii modulare de procesare a de?eurilor "PROMETHEUS-FERMER".


Planurile de planuri ale proiectului PROMETEY KB Klimova.


SEC?IUNILE DE EVAPORARE,
MINI-rafinarie "KB KLIMOVA"


Evaporator de materii prime petroliere "KI-1 electro",
(code101).

VIDEO


Mini-rafinarie Sec?iunea de evaporare "Tiny" pentru primirea combustibilului ?i lubrifian?ilor (code105).
VIDEO


Unitate de evaporare modulara "Starlet-1" pentru frac?ionarea atmosferica a lichidelor care con?in ulei (code201).


Bloc de cura?are cu sorb?ie in vid a combustibililor
(code701-702).


FACILITA?I PENTRU CRACAREA PRODUSELOR ULEI "KB KLIMOVA"


INSTALAREA CRACIUNII "PROMETHEUS"
(code417).


PLANTE PENTRU OB?INEREA ULEIULUI "KB KLIMOVA"


Fabrica de uleiuri industriale KB Klimova "PROMETHEUS-OIL"
(serie 3000)


Plant "PROMETHEUS-OM" pentru regenerarea uleiurilor de motor uzate.
(serie 2200)


PLANT "PROMETHEUS-M" pentru ob?inerea uleiului de baza din pacura.
(serie 2300)


Incineratoare pentru de?euri menajere "Butovka"


Incineratoare pentru de?euri menajere "Butovka"