"Design Bureau Klimova" - complexe "PROMETHEUS" pentru ob?inerea combustibilului lichid din diferite tipuri de materii prime ?i de?euriPentru cei care nu doresc sa cumpere combustibil scump


DEPARTAMENTUL DE CONSULTARI privind mini-fabricile
E-mail:
klimovigor54@gmail.com
LISTA DE PRETURI pentru plantele PROMETHEUS-FARMER
Combustibilul pe baza de combustibil, benzina ?i gazul pentru realimentarea autoturismelor se afla la centrala modulara "PROMETHEUS" Klimov.
Din materii prime solide: de?euri municipale, carbune, turba, de?euri de lemn. Din materii prime lichide: ulei, maz, namol de ulei, ulei uzat.
Noile noastre fabrici de robo?i noutate ale secolului: cautam dealeri in toate ?arile lumii. Face?i-va planeta pura ?i de succes.

Календарь на 2017 год проведения выставок и демонстрации работы установок разработанных в КБ Климова.

2-3 февраля Работа мини-завода "ПРОМЕТЕЙ" по получению дизельного топлива из отработанного моторного масла. Используются в составе мини-завода "ПРОМЕТЕЙ" секции "МАЛЫШ" крекинга, испарения, сорбции.
16-17 февраля Закрытая демонстрация технологического процесса по получению базового масла из мазута и отработанного масла.
23-24 марта Работа мини-завода по получению базового масла из мазута.
13-14 апреля Работа мини-завода по переработке смеси древесных отходов и мазута в дизельное топливо.
Работа секции испарения «МАЛЫШ».
11-12 мая Работа мини-НПЗ "Star-10" производительностью 10 тонн нефти в сутки.
Работа мини-завода по получению базового масла из отработанного масла.
1-2 июня Работа мини-завода по переработке угля в электроэнергию и жидкое топливо.
22-23 июня Работа НПЗ производительностью 10 тонн нефти в сутки.
Работа мини-завода по получению базового масла из отработанного моторного масла.
1-2 июля Запуск в эксплуатацию завода «ПРОМЕТЕЙ-ГСМ-50» (code 1206) производственной мощностью 50 тонн в сутки муниципальных отходов в топливо разных сортов состоится 1 июля 2017 года по адресу: Canada, Diamond F C Inc, 60 Rayette Rd, Concord, ON L4K 2G4.
13-14 июля Работа мини-завода по переработке мусора в электроэнергию и жидкое топливо.
3-4 августа Работа мини-завода по получению базового масла из мазута.
24-25 августа Работа мини-завода по переработке отработанных шин в электроэнергию и жидкое топливо.
14-15 сентября Работа НПЗ производительностью 10 тонн нефти в сутки.
Работа мини-завода по получению базового масла из отработанного масла.
5-6 октября Работа мини-завода по переработке смеси древесных отходов и мазута в дизельное топливо.
26-27 октября Работа мини-завода по переработке угля в электроэнергию и жидкое топливо.
перенесено Работа мини-завода по переработке мусора в электроэнергию и жидкое топливо.
перенесено Работа мини-завода по переработке отработанных шин в электроэнергию и жидкое топливо.

Показательный демонстрационный полигон КБ Климова в г. Кемерово (Россия).


CATALOG DE DEZVOLTARE
DOWNLOAD

INSTALA?II DE PROCESARE DE PIROLIZA ?I DE INSTALA?II ALE DE?EURILOR "PROMETHEUS"


PRICE LIST for plants "PROMETHEUS-FARMER"
<< download. pdf. >>

Unitate de piroliza "FARMER"


Module de procesare a de?eurilor "PROMETHEUS-FARMER".


Echipamente de evacuare, mini-rafinarie


PRICE-LIST for evaporators and mini-refinery "PROMETHEUS"
<< download. pdf. >>

Unitate de evaporare modulara "Starlet-1" pentru frac?ionarea atmosferica a lichidelor care con?in ulei.