"Design Bureau Klimova" - kompleksy "PROMETHEUS" do pozyskiwania cieklego paliwa z roznych rodzajow surowcow i odpadowDla tych, ktorzy nie chca kupowac drogiego paliwa


ZAKLAD KONSULTACJI na mini fabrykach
E-mail:
klimovigor54@gmail.com
CENNIK dla zakladow PROMETHEUS-FARMER
Olej napedowy, benzyna i gaz do tankowania samochodow trafiaja do modulowej fabryki "PROMETHEUS" biura projektowego Klimov. Dziewczyna Z trwalych surowcow: odpady komunalne, wegiel, torf, odpady drewniane. Z plynnych surowcow: olej, mazut, szlam olejowy, olej odpadowy. Dziewczyna Nasze mini fabryke robots nowosc stulecia: szukamy dealerow we wszystkich krajach swiata. Uczyn swoja planete czysta i udana.

Календарь на 2017 год проведения выставок и демонстрации работы установок разработанных в КБ Климова.

2-3 февраля Работа мини-завода "ПРОМЕТЕЙ" по получению дизельного топлива из отработанного моторного масла. Используются в составе мини-завода "ПРОМЕТЕЙ" секции "МАЛЫШ" крекинга, испарения, сорбции.
16-17 февраля Закрытая демонстрация технологического процесса по получению базового масла из мазута и отработанного масла.
23-24 марта Работа мини-завода по получению базового масла из мазута.
13-14 апреля Работа мини-завода по переработке смеси древесных отходов и мазута в дизельное топливо.
Работа секции испарения «МАЛЫШ».
11-12 мая Работа мини-НПЗ "Star-10" производительностью 10 тонн нефти в сутки.
Работа мини-завода по получению базового масла из отработанного масла.
1-2 июня Работа мини-завода по переработке угля в электроэнергию и жидкое топливо.
22-23 июня Работа НПЗ производительностью 10 тонн нефти в сутки.
Работа мини-завода по получению базового масла из отработанного моторного масла.
1-2 июля Запуск в эксплуатацию завода «ПРОМЕТЕЙ-ГСМ-50» (code 1206) производственной мощностью 50 тонн в сутки муниципальных отходов в топливо разных сортов состоится 1 июля 2017 года по адресу: Canada, Diamond F C Inc, 60 Rayette Rd, Concord, ON L4K 2G4.
13-14 июля Работа мини-завода по переработке мусора в электроэнергию и жидкое топливо.
3-4 августа Работа мини-завода по получению базового масла из мазута.
24-25 августа Работа мини-завода по переработке отработанных шин в электроэнергию и жидкое топливо.
14-15 сентября Работа НПЗ производительностью 10 тонн нефти в сутки.
Работа мини-завода по получению базового масла из отработанного масла.
5-6 октября Работа мини-завода по переработке смеси древесных отходов и мазута в дизельное топливо.
26-27 октября Работа мини-завода по переработке угля в электроэнергию и жидкое топливо.
перенесено Работа мини-завода по переработке мусора в электроэнергию и жидкое топливо.
перенесено Работа мини-завода по переработке отработанных шин в электроэнергию и жидкое топливо.

Показательный демонстрационный полигон КБ Климова в г. Кемерово (Россия).


KATALOG ROZWOJU
POBIERZ

INSTALACJE PRZETWORCZE PYROLIZY I ODPADOW "PROMETHEUS"


PRICE LIST for plants "PROMETHEUS-FARMER"
<< download. pdf. >>

Jednostka do pirolizy "FARMER"


Modulowe zaklady przetwarzania odpadow "PROMETHEUS-FARMER".


WYPOSAZENIE PAROWE, MINI-REFINERY


PRICE-LIST for evaporators and mini-refinery "PROMETHEUS"
<< download. pdf. >>

Modulowa jednostka odparowujaca "Starlet-1" do atmosferycznego frakcjonowania plynow zawierajacych olej.