"Design Bureau Klimova" - complexeert "PROMETHEUS" voor het verkrijgen van vloeibare brandstof uit verschillende soorten grondstoffen en afvalVoor degenen die geen dure brandstof willen kopen


AFDELING VAN OVERLEG over mini-fabrieken
E-mail:
klimovigor54@gmail.com
PRIJSLIJST voor de PROMETHEUS-FARMER-planten
Diesel, benzine en gas voor het tanken van uw auto's komen terecht bij het ontwerpbureau klimov, het modulaire installatiesbureau "PROMETHEUS".
Van vaste grondstoffen: stedelijk afval, kolen, turf, houtafval. Van vloeibare grondstoffen: olie, mazut, olieslib, afvalolie.
Onze minifabrieken robots nieuwheid van de eeuw: we zijn op zoek naar dealers in alle landen van de wereld. Maak je planeet puur en succesvol.
We realiseren: afvalpyrolysefabrieken, verdampingsinstallaties voor diverse vloeistoffen, vacuum sorptie reinigingsinstallaties voor brandstoffen, zware oliecrackers, verbrandingsovens, vacuumdestillatieinstallaties, plantloodsen, boormodderherstelfaciliteiten, olieslib pyrolysefabrieken, katalytische kraakeenheden voor teer, olie catchers, ontzilters van zeewater.

Календарь на 2017 год проведения выставок и демонстрации работы установок разработанных в КБ Климова.

2-3 февраля Работа мини-завода "ПРОМЕТЕЙ" по получению дизельного топлива из отработанного моторного масла. Используются в составе мини-завода "ПРОМЕТЕЙ" секции "МАЛЫШ" крекинга, испарения, сорбции.
16-17 февраля Закрытая демонстрация технологического процесса по получению базового масла из мазута и отработанного масла.
23-24 марта Работа мини-завода по получению базового масла из мазута.
13-14 апреля Работа мини-завода по переработке смеси древесных отходов и мазута в дизельное топливо.
Работа секции испарения «МАЛЫШ».
11-12 мая Работа мини-НПЗ "Star-10" производительностью 10 тонн нефти в сутки.
Работа мини-завода по получению базового масла из отработанного масла.
1-2 июня Работа мини-завода по переработке угля в электроэнергию и жидкое топливо.
22-23 июня Работа НПЗ производительностью 10 тонн нефти в сутки.
Работа мини-завода по получению базового масла из отработанного моторного масла.
1-2 июля Запуск в эксплуатацию завода «ПРОМЕТЕЙ-ГСМ-50» (code 1206) производственной мощностью 50 тонн в сутки муниципальных отходов в топливо разных сортов состоится 1 июля 2017 года по адресу: Canada, Diamond F C Inc, 60 Rayette Rd, Concord, ON L4K 2G4.
13-14 июля Работа мини-завода по переработке мусора в электроэнергию и жидкое топливо.
3-4 августа Работа мини-завода по получению базового масла из мазута.
24-25 августа Работа мини-завода по переработке отработанных шин в электроэнергию и жидкое топливо.
14-15 сентября Работа НПЗ производительностью 10 тонн нефти в сутки.
Работа мини-завода по получению базового масла из отработанного масла.
5-6 октября Работа мини-завода по переработке смеси древесных отходов и мазута в дизельное топливо.
26-27 октября Работа мини-завода по переработке угля в электроэнергию и жидкое топливо.
перенесено Работа мини-завода по переработке мусора в электроэнергию и жидкое топливо.
перенесено Работа мини-завода по переработке отработанных шин в электроэнергию и жидкое топливо.

Показательный демонстрационный полигон КБ Климова в г. Кемерово (Россия).

MATERIALEN VOOR DOWNLOADEN


ONTWIKKELINGSCATALOGUS
<< downloaden. pdf. >>

PRIJSLIJST voor afvalverwerkingsinstallaties
<< downloaden. pdf. >>

PRIJSLIJST voor verdampers van olie en mini-raffinaderijen
<< downloaden. pdf. >>

PRIJSLIST voor de installaties van krakende stookolie in dieselbrandstof
<< downloaden. pdf. >>

PRIJSLIJST voor planten voor de regeneratie van gebruikte olie in de basisolie
<< downloaden. pdf. >>

PYROLYSE-INSTALLATIES EN AFVALSTABILITEITSPRODUCTEN "KB KLIMOVA"


Afval pyrolyse-installaties FERMER
Installaties van pyrolyse van afval "FERMER".


Modulaire afvalverwerkingsfabrieken PROMETEY KB Klimova
Modulaire afvalverwerkingsfabrieken "PROMETHEUS-FERMER".


Компановочные чертежи заводов ПРОМЕТЕЙ КБ Климова
Kompanovochnye tekeningen van planten "Prometheus-FARMER".


VERDAMPINGSSECTOREN,
MINI-raffinaderij "KB KLIMOVA"


Destillatie-eenheid PROMETHEUM Bodemverdamper KI-1 electro
Verdamper van olie-grondstoffen "KI-1 electro",
(code101).

VIDEO


Mini-raffinaderij Verdampingssectie van TOT voor brandstof en smeermiddelen
Mini-raffinaderij Verdampingssectie "Tiny" voor het ontvangen van brandstof en smeermiddelen (code105).
VIDEO


Modulaire Starlet-1 verdampingseenheid voor atmosferische fractionering van olieachtige vloeistoffen
Modulaire verdampingsunit "Starlet-1" voor atmosferische fractionering van oliehoudende vloeistoffen (code201).


Blok van vacuum sorptie reiniging van brandstoffen
Blok van vacuum sorptie reiniging van brandstoffen
(code701-702).


FACILITEITEN VOOR HET KRAKEN VAN ZWARE OLIEPRODUCTEN "KB KLIMOVA"


Installeren van kraken PROMETHEUS
KRAKEN "PROMETHEUS" INSTALLEREN
(code417).


PLANTEN VOOR HET VERKRIJGEN VAN OLIEN "KB KLIMOVA"


Fabriek van industriele olien KB Klimova PROMETHEUS-OIL serie 3000
Fabriek van industriele olien KB Klimova "PROMETHEUS-OIL"
(serie 3000)


Plant PROMETHEUS-OM voor regeneratie van gebruikte motorolie
Installatie "PROMETHEUS-OM" voor regeneratie van gebruikte motorolie.
(serie 2200)


PLANT
PLANT "PROMETHEUS-M" voor het verkrijgen van basisolie uit stookolie.
(serie 2300)


Verbrandingsovens voor huishoudelijk afval "Butovka"


Verbrandingsovens voor huishoudelijk afval
Verbrandingsovens voor huishoudelijk afval "Butovka"